Akademickie Dni Integracji – konferencja naukowa i warsztaty

Czym są Akademickie Dni Integracji?

Dni Integracji są największym i najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Radę Ekspertów. Ich ideą jest spotkanie osób zaangażowanych w działalność na rzecz Osób z Niepełnosprawnością i wymiana doświadczeń pomiędzy nimi. To forum, na którym omawiamy ich obecną sytuację w środowisku akademickim, potrzeby, problemy i wspólnie szukamy rozwiązań.

VI Akademickie Dni Integracji – Wrocław 2024  

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” wraz z Radą Ekspertów ds. Kształcenia Osób z Niepełnosprawnościami z przyjemnością zawiadamiają, że w dniach 24-25 kwietnia 2024 odbędą się VI Akademickie Dni Integracji – Wrocław 2024.

Wydarzenie odbędzie się na kampusie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Mickiewicza 96.

Temat przewodni konferencji to „Aktywni bez barier”. Pierwszy dzień wypełnią prelekcje, a drugi warsztaty. Będziemy rozmawiać i poruszać zagadnienia związane z rolą i wpływem sportu oraz wszelkiej aktywności fizycznej na życie i dobrostan człowieka, szczególnie w kontekście niepełnosprawności i szczególnych potrzeb.

Wydarzenie będzie miało status konferencji naukowej. Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia przekażemy Państwu wkrótce.

Do 15 marca br. istnieje możliwość zgłaszania prelekcji i warsztatów na adres mailowy: n.zygadlo@tnm.org.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Akademickich Dniach Integracji – Wrocław 2024!

Program VI Akademickich Dni Integracji –
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wrocław 2024

Dzień I – 24.04.2024r. – środa

Miejsce: kampus Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu,
budynek P4 przy ul. Mickiewicza 96 we Wrocławiu

08:00-09:00 Rejestracja uczestników

09:00-10:00 Inauguracja konferencji – sala 2/8

 • Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości:
  Krzysztof Peda – Prezes Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”
  Dr Ireneusz Cichy – Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • Wykład inauguracyjny: Paradygmaty różnorodności w przestrzeni społecznej. Od przedszkola do kształcenia akademickiego – prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

10:00-10:15 Przerwa kawowa

10:15-11:15 Panel interakcyjny – zaproszeni goście i publiczność – sala 2/8

Prowadzący: dr Wojciech Wiliński, uczestnicy: Sławomir Piechota, Karolina Przybył,
dr Wojciech Seidel, Rafał Świerczek, Wiktor Florys, dr Andrey Tikhonov.

11:15-12:20 Panel Ia: Sportowiec ze szczególnymi potrzebami w środowisku akademickim – sala 2/8

 • 11:15-11:35
  Akademicki sport osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działalności sekcji
  sportowej osób z niepełnosprawnościami UAM- jako przykład dobrych praktyk aktywizacji
  sportowej studentów
  – P. Dominika Hoft, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 11:35-11:55
  Czy leci z nami lekarz? Student z chorobą przewlekłą – mgr Jarosław Sowizdraniuk,
  Politechnika Wrocławska
 • 11:55-12:15
  „Gdybym miał/a wybór to…”? – dr Dariusz Szrejder, Uniwersytet Wrocławski, Biuro Wrocław Bez Barier
 • 12:15-12:20 Dyskusja

11:15-12:20 Panel Ib: Aktywność i dobrostan – sala 2/10

 • 11:15-11:30
  Aktywni również potrzebują wyciszenia. Idea pokoi wyciszenia i projekt ich realizacji
  na Politechnice Wrocławskiej
  – dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik, Politechnika Wrocławska
 • 11:30-11:45
  Spacery bez barier. Wrocławskie oprowadzania z audiodeskrypcją i tłumaczeniem
  migowym
  – P. Magda Brumirska-Zielińska, Fundacja Katarynka
 • 11:45-12:00
  Dostępność sztuki a jej doświadczanie – mgr Lilianna Leń, Akademia Sztuk Pięknych
  Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • 12:00-12:15
  Żywienie a jakość życia – dr inż. Katarzyna Dereń,
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 12:15-12:20 Dyskusja

12:20-13:20 Przerwa obiadowa

13:20-14:20 Panel IIa: Sport bez barier – sala 2/8

 • 13:20-13:35
  Sport niesłyszących. Perspektywa niedosłyszącej olimpijki
  – P. Karolina Przybył,
  Fundacja Katarynka
 • 13:35-13:55
  Narciarstwo alpejskie dla osób ze szczególnymi potrzebami –
  dr Dariusz Rutkowski, Uniwersytet Dolnośląski DSW
 • 13:55-14:15
  Integracja przez sport – dr Justyna Charaśna-Błachucik, Politechnika Opolska
 • 14:15-14:20 Dyskusja

13:20-14:20 Panel IIb: Rehabilitacja – aktywność dla zdrowia – sala 2/10

 • 13:20-13:35
  Hierarchia wartości osób z niepełnosprawnością narządu ruchu – analiza statystyczna
  – dr Małgorzata Głogowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 13:35-13:55
  Zastosowanie terapii VR w różnych obszarach rehabilitacji – mgr Adam Wrzeciono, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • 13:55-14:15
  Rola środowiska domowego w postrzeganiu jakości życia przez osoby
  z niepełnosprawnością układu ruchu
  – dr Paweł Kozłowski Akademia Wychowania Fizycznego
  Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • 14:15-14:20 Dyskusja

14:20-14:35 Przerwa kawowa

14:35-15:30 Panel III: Korzyści z aktywności na każdym etapie życia – sala 2/10

 • 14:30-14:50
  Aktywność fizyczna osób w okresie późnej dorosłości (ze szczególnym uwzględnieniem łyżwiarstwa) – Daniel Mrozek, Karolina Dąbrowa, Akademia Wychowania Fizycznego im Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • 14:50-15:10
  Sprężystość psychiczna i samoocena seniorów- studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Joanna Pusiak, Justyna Janusz, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

15:10-15:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji, dyskusja wnioski

Program VI Akademickich Dni Integracji –
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wrocław 2024

Dzień II – 25.04.2024r. – czwartek

Miejsce: kampus Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu,
budynek P4 przy ul. Mickiewicza 96 we Wrocławiu

08:30-09:00 Rejestracja uczestników

09:00-12:00 Warsztat dla studentów: W świecie różnorodnych możliwości – szkolenie budujące
świadomość o niepełnosprawności (sala 2/10) – poniżej film ze szkolenia z poprzedniej edycji Akademickich Dni Integracji

09:00-10:30 Panel I

 • Pierwsza pomoc dla Osób z Niepełnosprawnością – mgr Jarosław Sowizdraniuk (sala 2/5)
 • Rugby i boks na wózkach – P. Bogumiła Pruchnicka – Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, P. Marcin Borejko i P. Sebastian Górniak – Fundacja Balian Sport,
  Nikodem Prządka – Polski Związek Paraboksu (sala 2/12)
 • Jak to jest wejść w swoje buty za kilka lat – doświadczenie perspektywy późnej dorosłości –
  dr Dominika Zawadzka, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich
  Olimpijczyków we Wrocławiu (sala 1/22)

10:30-11:00 Przerwa kawowa; wydarzenie towarzyszące: warsztat „Ruch na słuch” mgr. Lilianna Leń

11:00-12:30 Panel II

 • Ewakuacja z użyciem krzeseł i materacy ewakuacyjnych, pokazy, instruktaże – dr Dariusz Szrejder, Uniwersytet Wrocławski, Biuro Wrocław Bez Barier, Bartosz Wadelski, EnSafe (sala 2/5, klatka schodowa)
 • Zdrowy kręgosłup – mgr Agnieszka Wróblewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (sala 1/22)
 • Tenis dla Osób z Niepełnosprawnościami – P. Aleksandra Ryndak, Akademia Wychowania
  Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu (sala 2/12)

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:30 Uroczyste posiedzenie Rady Ekspertów (sala 2/10)

13:00-14:30 Panel III

 • Samoobrona dla Osób z Niepełnosprawnościami – P. Jarosław Maśliński, Akademia
  Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu (sala 1/22)
 • Frame running – P. Wiktor Florys, Frame Running Złotowianka (sala 2/5)
 • Orientacja przestrzenna – mgr inż. Daniel Brandyk, Politechnika Wrocławska (sala 2/12)

VI Akademickie Dni Integracji - formularz zapisów

Komitet Organizacyjny

 • dr Wojciech Wiliński
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Akademickich Dni Integracji
 • Ariel Fecyk
  Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Akademickich Dni Integracji
 • dr Ireneusz Cichy
  Członek
 • dr Krzysztof Aleksandrowicz
  Członek
 • mgr Małgorzata Szumiejko
  Członek
 • dr Monika Łukasik-Duszyńska
  Członek
 • mgr Monika Krystek
  Członek
 • dr Agnieszka Kossowska
  Członek
 • dr Alina Czapiga
 • Monika Natalli
  Członek
 • mgr Justyna Markitoń
  Członek
 • dr hab. Katarzyna Kotarska, Prof. US
  Członek
 • mgr Łukasz Baszkiewicz
  Członek
 • dr Krystyna Gilga
  Członek
 • Elżbieta Modrzejewska
  Członek
 • Agata Dancewicz
  Członek
 • Agata Jasińska
  Członek
 • Magdalena Kruczek-Shchur
  Członek
 • dr Dariusz Rutkowski
 • mgr Natalia Żygadło
  Członek

Komitet Naukowy

 • dr hab. Bożena Ostrowska Prof. AWF
  Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
 • dr hab. inż. Katarzyna Jach, prof. Uczelni
 • dr hab. Beata Mak-Sobota, prof. Uczelni
 • dr hab. Marta Wieczorek Prof. Uczelni
 • dr Krystyna Gilga
 • dr Agnieszka Kossowska
 • dr Mirosława Pietryka
 • dr Alina Czapiga
 • dr Wojciech Wiliński
 • dr Krzysztof Aleksandrowicz
 • dr Dariusz Rutkowski

Akademickie Dni Integracji są organizowane już po raz 6.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat poprzednich edycji – zajrzyj do krótkich relacji. Dowiesz się, jakie działania, warsztaty i prelekcje odbyły się w poprzednich latach.

Relacja z ADI I i II

Relacja z ADI III

Relacja z ADI IV 

Koordynatorka wydarzenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, obowiązującym na wydarzeniu: 

Link do wyświetlenia: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Link do pobrania: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.