Rada Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością

W latach 2020 – 2023 Rada funkcjonuje w ramach projektu „Politechnika nowych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

do lewej logo funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga polski i napis rzeczpospolita polska, flaga uni europejskiej i napis unia europejska europejski fundusz społeczny

Od wielu lat szkoły wyższe podejmują działania mające na celu poprawę jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością. Część z nich realizowanych jest oddzielnie, pozostałe zaś prowadzone są we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, co sprawia, że każda z uczelni dysponuje różnorodnymi doświadczeniami i wiedzą w tym obszarze. Ponadto w regionalnym środowisku akademickim już od dłuższego czasu słychać było o potrzebie wymiany praktyk między uczelniami i wypracowania różnych stanowisk. Do tej pory nie powstała jednak żadna stała platforma współpracy i dzielenia się doświadczeniami w zakresie stwarzania studentom i doktorantom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

W odpowiedzi na potrzebę płynącą ze środowiska pełnomocników rektorów ds. osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” powołało do życia RADĘ EKSPERTÓW DS. KSZTAŁCENIA STUDENTÓW
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Radę Ekspertów tworzy Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości” oraz przedstawiciele szkół wyższych zajmujący się sprawami studentów z niepełnosprawnością, w tym:

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 3. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
 4. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 5. Politechnika Opolska
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław
 8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 10. Uniwersytet Opolski
 11. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Wrocławski
 13. Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 14. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 15. Uniwersytet Zielonogórski
 16. Uniwersytet Szczeciński
 17. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 18. Uniwersytet WSB Merito Wrocław
 19. Uniwersytet WSB Merito Opole
 20. Gdańska Szkoła Wyższa

Skład Rady

 • Krzysztof Peda
  Przewodniczący
  Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
 • dr Grzegorz Haber
  Przedstawiciel Uniwersytet Opolski
 • dr Krzysztof Aleksandrowicz
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • dr hab. Katarzyna Jach
  Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Kossowska
  Przedstawiciel Politechniki Opolskiej
 • mgr Małgorzata Szumiejko
  Akademia Sztuk Pięknych
  im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • dr Wojciech Wiliński
  Akademia Wychowania Fizycznego
  im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • dr Marcin Garbat
  Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Justyna Markitoń
  Uniwersytet Szczeciński
 • dr Anna Dobrychłop
  Akademia im. Jakuba z Paradyża
 • mgr Monika Natalli
  Uniwersytet WSB Merito
 • dr Mirosława Pietryka
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Gilga
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • mgr Monika Krystek
  Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Anna Kohut
  Papieski Wydział Teologiczny
 • dr Dariusz Rutkowski
  Uniwersytet Dolnośląski DSW
 • Elżbieta Modrzejewska
  Uniwersytet WSB Merito Opole
 • dr Mirosław Borkowski
  Gdańska Szkoła Wyższa

Kontakt

Natalia Żygadło

email: rada@tnm.org.pl

Tel.: 71 734 57 73

Tel.: 515 320 523

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.