„Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich” – Lider Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Finansowanie

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-12-31

Wartość projektu: 3 993 083,76 zł

Dofinansowanie: 3 873 291,24 zł

do lewej logo funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga polski i napis rzeczpospolita polska, flaga uni europejskiej i napis unia europejska europejski fundusz społeczny

O projekcie

Projekt „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.