„Politechnika nowych szans” – Lider Politechnika Wrocławska

Finansowanie

Okres realizacji projektu: od: 2019-10-01 do: 2023-12-31

Wartość projektu: 14 803 620,94 zł

Dofinansowanie: 14 359 512,31 zł

do lewej logo funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga polski i napis rzeczpospolita polska, flaga uni europejskiej i napis unia europejska europejski fundusz społeczny

O projekcie

Projekt „Politechnika nowych szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności Politechniki Wrocławskiej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami – zrealizowane w latach 2019 – 2023.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych projektu, tj.:

  1. poprawa obowiązujących na Uczelni procedur/dokumentów związanych z kształceniem OzN 
  2. zwiększenie poziomu usług administracyjnych i edukacyjnych dostępnych dla OzN
  3. podniesienie kwalifikacji 1978 pracowników PWr. (907K/1071M) do pracy z OzN
  4. rozszerzenie stosowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych, informatycznych, cyfrowych na Uczelni
  5. poprawę dostępności architektonicznej wybranych budynków PWr.
  6. wzrost wiedzy studentów PWr na temat projektowania uniwersalnego.

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.