„Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” – Lider Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Finansowanie

Okres realizacji projektu: od: 2019-11-18 do: 2023-12-31

Wartość projektu: 3 076 868,07 zł

Dofinansowanie: 2 984 562,00 zł

do lewej logo funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga polski i napis rzeczpospolita polska, flaga uni europejskiej i napis unia europejska europejski fundusz społeczny

O projekcie

Projekt „Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów i pracowników uczelni z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur związanych z procesem kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie modyfikacji metod kształcenia zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.