„MAXImUS dostępności” – Lider Uniwersytet Szczeciński

Finansowanie

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-12-31

Wartość projektu: 12 879 897,62 zł

Dofinansowanie: 10 855 177,71 zł

do lewej logo funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga polski i napis rzeczpospolita polska, flaga uni europejskiej i napis unia europejska europejski fundusz społeczny

O projekcie

Projekt „MAXImUS dostępności” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu u jest poprawa dostępności Uniwersytetu Szczecińskiego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i s koleń podnoszących świadomość niepełnosprawności) zrealizowane w latach 2021 – 2023.

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.