„Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” – Lider Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Finansowanie

Okres realizacji projektu: od: 2019-10-01 do: 2023-11-30

Wartość projektu: 13 207 720,90 zł

Dofinansowanie: 12 811 487,90 zł

do lewej logo funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga polski i napis rzeczpospolita polska, flaga uni europejskiej i napis unia europejska europejski fundusz społeczny

O projekcie

Projekt „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem ogólnym projektu jest poszerzenie i udoskonalenie dotychczas istniejących usług w obszarze wsparcia edukacyjnego wdrożenie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry AGH z zakresu niepełnosprawności poprzez przygotowanie realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów/ek z niepełnosprawnościami (SzN) oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.