„Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami z niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację – KONTYNUACJA 6

Finansowanie 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

flaga godło logo pfron

Termin realizacji

  • 23.10.2023  
  • 31.03.2024
 1.  

Warunki rekrutacji:

Przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni:

  • Powinni pracować ( dowolna forma umowy) w organizacji/instytucji organizującej wsparcie dla studiujących/uczących się osób z niepełnosprawnością;
  • Posiadać rekomendację od organizacji/instytucji prowadzącej wsparcie .

Asystenci osobiści i edukacyjni osób z niepełnosprawnością:

  • Powinni pracować (dowolna forma umowy) w organizacji/instytucji w charakterze asystenta osobistego bądź edukacyjnego OzN;
  • Posiadać rekomendację od organizacji/instytucji prowadzącej tego typu wsparcie;

Zadania rekrutacyjne będą prowadzone w jednakowym zakresie na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, by zapewnić równe szanse udziału.

Osoby rekrutujące się będą mogły uczestniczyć w jednej lub kilku formach wsparcia w zależności od ich potrzeb. Niezasadne będzie obligowanie do uczestnictwa we wszystkich warsztatach, gdyż osoby posiadające wiedzę z danego obszaru nie skorzystają na

szkoleniu, a zajmą miejsca osobom rzeczywiście potrzebującym wiedzy. Zapotrzebowanie na poszczególne formy oszacowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Szacujemy, że w projekcie weźmie udział 100 osób, w tym odpowiednio po 32, 90, 30 (niektóre osoby realizują więcej niż jedną formę wsparcia) w poszczególnych formach wsparcia. Podział ten jest przemyślany i do tej pory dobrze się sprawdzał.

Formy wsparcia:

  • Warsztaty stacjonarne dla kadry wspierającej i asystentów osób z niepełnosprawnością
  • Warsztaty wyjazdowe dla kadry instytucji/organizacji zaangażowanych w wspieranie OzN w procesie kształcenia na poziomie wyższym
  • Warsztaty dla osób realizujących i monitorujących efekty w procesie wsparcia OzN

Harmonogram:

  • Uruchomienie projektu 10.2023
  • Rekrutacja do projektu 10.2023 – 03.2024
  • Szkolenia stacjonarne 10.2023 – 03.2024
  • Szkolenia wyjazdowe 10.2023 – 03.2024
  • Rozliczenie projektu 03.2024

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.