„Twoja Nowa Praca – Program Absolwent” – wprowadzanie absolwentów uczelni wyższych będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy – kontynuacja

Finansowanie 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

flaga godło logo pfron

Termin realizacji

  • Rozpoczęcie 2019-09-01
  • Zakończenie 2024-03-31

Warunki rekrutacji:

 1. Rekrutacja formalna za pośrednictwem Internetu, uczelni współpracujących w komórce odpowiedzialnej za wsparcie studentów z niepełnosprawnością lub bezpośrednio u Wnioskodawcy.
 2. Specjalistyczna diagnoza profilem kategorialnym przygotowanym na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (diagnoza ICF).
 3. Kwalifikacja uczestników do projektu.

Formy wsparcia:

  • Planowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  • Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery;
  • Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych;
  • Staż zawodowy;
  • Wsparcie w zastosowaniu istniejących narzędzi wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia;
  • Nawiązywanie kontaktu i współpraca z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy.

Harmonogram:

 1. Uruchomienie projektu 10.2021-10.2021; 
 2. Rekrutacja 10.2021-12.2023;
 3. Rekrutacja uzupełniająca 11.2021-03.2024;
 4. Działania związane z planowaniem i wdrążaniem ścieżki kariery 10.2021-03.2024;
 5. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy 09.2021-03.2024;
 6. Szkolenia specjalistyczne, zawodowe, zdobywanie uprawnień 09.2021-03.2024;
 7. Staże zawodowe 09.2021-03.2024;
 8. Wsparcie samozatrudnienia 09.2021-03.2024;
 9. Wsparcie w korzystaniu z innych instrumentów 09.2021-03.2024;
 10. Warsztaty wyjazdowe i stacjonarne 02.2021-06.2023;
 11. Zatrudnianie uczestników 09.2021-03.2024;
 12. Zakończenie i rozliczenie 2 okresu 03.2024-03.2024.

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.